Terugblik 2022 (8-8) werkwijze

Afgelopen jaar kwamen veel dingen, waar ik al lange tijd mee bezig ben, bij elkaar. Hierbij het laatste bericht in de serie van 8… Terugblik 2022 (8-8) Werkwijze. Om mijn werk samen te vatten bedacht ik een ondertitel voor LinkedIn:

 

fotograaf die onderzoekt, documenteert, scenes creëert en daarmee verhalen vertelt.

 

Die onderzoekende houding wordt ook gewaardeerd door opdrachtgevers. Voor o.a. Rijnboutt onderzocht ik bijvoorbeeld het onderwerp ‘de gezonde stad’ in mijn eigen woonplaats. Voor Open Kaart documenteerde ik o.a. hun proces. Voor Vollmer & Partners creëerde ik scenes met een toneelgroep uit Soest. En met de scenes van Startblok Elzenhagen kon ik het verhaal vertellen van hoe jonge vluchtelingen met een verblijfsvergunning samen leven met Nederlandse jongeren.

Tegelijk bedacht ik de basisvorm van de ruimtelijke presentatie en kon daarmee ook inzicht geven in het ontwerp. Het ontwerp is onder meer door MUST tot stand gekomen en dit ontwerpbureau was ook degene die mij benaderde voor de bijdrage aan de tentoonstelling ‘Designing Peace’. 

Werkwijze
Die onderzoekende manier van werken geeft diepte. Wat in al dit werk opvalt is dat het werken met ‘scenes’ steeds meer mogelijk wordt. Hierbij ben ik vaak eerder op de plek geweest en werk ik met schetsen. Op die manier kan ik de gefotografeerden betrekken bij de beeldvorming. Een ideale manier van werken om in één beeld meerdere lagen te tonen. Het fotograferen doe ik vanaf statief. Op die manier kan ik het beeld regisseren en achteraf ook nog verschillende momenten in één beeld combineren. Ik leg de kaders vast, maar laat het vervolgens op z’n beloop, om op dat moment een terloops moment te creëren dat recht doet aan de mensen en de plek.

Dit jaar kwamen daar twee opdrachtgevers bij die juist deze wijze van werken waardeerden. Met Jeroen Atteveld van Heren5 architecten maakte ik op deze manier het verhaal zichtbaar van een parkeergarage die je voor meerdere doeleinden kunt gebruiken.

 

Voor LIAG bezocht ik twee door hen ontworpen basisscholen om vervolgens aan de slag te gaan met de schetsen die ik daar maakte. Hiermee konden zowel de gefotografeerden als de nieuwe opdrachtgever worden betrokken bij het proces van fotograferen.


Tot slot. Dit jaar bestond Inbo 60 jaar! Om dit te vieren maakten ze een tentoonstelling. Daarvoor vroegen ze mij zes gerealiseerde projecten te fotograferen. Ook putten ze uit eerder werk waarbij ik ook vaak de boven genoemde werkwijze kon toepassen.

 

Rotterdam, Little-C, 60-jaar Inbo

Rotterdam, Little-C, 60 jaar Inbo

Tentoonstelling 60 jaar Inbo

Tentoonstelling 60 jaar Inbo

Amsterdam, De Wending, 60 jaar Inbo

Heereveen, Museum Belvedere, 60 jaar Inbo

Heereveen, Museum Belvedere, Inbo 60 jaar

Amsterdam, 900 Mahler, 60 jaar Inbo

Dronten, Gemeentehuis, Inbo 60 jaar

Amsterdam, tentoonstelling 60 jaar, Inbo 60 jaar

Magazine Inbo n.a.v. 60 jaar

Ik dank al mijn opdrachtgevers van het afgelopen jaar voor het vertrouwen en zie er naar uit om in 2023 weer samen te kunnen werken.

Terugblik 2022 (7-8) De gezonde stad

Stad en welzijn, ruimte voor gezonde keuzes
Dat is het thema van het nieuwste magazine van Rijnboutt, zoals je ziet. Ik kon aan het nummer meewerken door de coverfoto van de Sloterplas in Amsterdam te leveren. Tegelijk maakte ik een beeldbijlage, waarbij we de tweede stadsmuur en daarmee ring van Amersfoort als kader namen om naar gezondheid in de stad te kijken. Daarover meer in januari 2023.

Ik grijp dit bericht tevens aan om je te attenderen op het onderzoek van Klasien Horstman. Zij is hoogleraar filosofie van de publieke gezondheidszorg aan de universiteit Maastricht.

Haar onderzoek viel me op door een kop in NRC: De snackbar heeft geen best imago, maar wel een belangrijke functie als ontmoetingspunt van de wijk, die schreef over haar 10-jarig onderzoek dat zij deed met haar collega Mare Knibbe. (08.12.2022)

Amsterdam 2020, uit de serie Buurtbanden A’dam Bos & Lommer (nr. 14-27)

Voor een andere opdrachtgever had ik net mijn eigen series ‘Buurtbanden’ van de afgelopen tien jaar geanalyseerd en een van de bevindingen was dat er in iedere serie een snackbar zat. Vandaar de link.

Amsterdam 2017, uit de serie Buurtbanden A’dam Noord (nr. 21-25)

Toen ik me verdiepte in het onderzoek van Horstman, bleek dat ze exact aanwijst wat ik de afgelopen tien jaar in buurtbanden probeer te laten zien: sociale relaties, sociale netwerken en sociale verbindingen. Horstman noemt die dingen als de kern van gezondheid! En ze doet daarbij een beroep op (stedelijk) ontwerpers: ‘je moet de publieke ruimte/omgeving zo inrichten dat het voor mensen makkelijker wordt een goed leven te leiden en een heel belangrijk onderdeel van gezondheid is dat je elkaar kunt ontmoeten’.

De publieke ruimte, dus de manier waarop je elkaar ontmoet en tegenkomt, op straat, in de bibliotheek of in bijvoorbeeld het park. Door verschillende ontwikkelingen komen mensen elkaar niet meer vanzelfsprekend tegen. Dat maakt de omgeving onveiliger, want we kennen niet meer iedereen. Daardoor voel je je minder vertrouwd met mensen, mensen in de buurt kunnen geen ‘bekende vreemden’ van je worden. Je bent minder geneigd mensen te vragen om hulp of aan te bieden. Het versterkt de individualisering en maakt sociale relaties heel schraal en dat is helemaal niet goed voor de gezondheid.’ (uit het TV-interview van de Limburgse  omroep L1)

Amsterdam 2013, uit de serie Buurtbanden A’dam Slotervaart (nr. 01-27)

Het is natuurlijk altijd lekker om bevestigd te worden in je eigen observeringen, maar wat ik juist zo interessant vind, is dat Horstman exact de beroepsgroep aanspreekt waar ik na mijn series buurtbanden steeds meer mee in contact ben gekomen: ontwerpers. Zij denken na over en ontwerpen de publieke ruimte.

Horstman is gelukkig niet de enige die dit aangeeft. In een eerder post in 2019, haalde ik het advies van de Raad van Cultuur aan:

“Denk maar aan enorme maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, wateragenda, woningbouw, het milieu, maar ook aan sociale vraagstukken rondom eenzaamheid, veiligheid en maatschappelijke cohesie.” Daar liggen allemaal taken voor de ontwerpers. “Ontwerpen is veel meer dan alleen mooie vormgeving;

het is een manier van kijken en denken.”  

En voor de overheid is dit zeker al een aandachtspunt, gezien de publicatie: ‘ruimte maken voor ontmoeting‘, waar ik o.a. deze foto voor maakte op de markt in Gouda.

Gouda, 2021, in opdracht van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en College van Rijksadviseurs

 

 

Terugblik 2022 (6-8) Werkscenes en werklocaties

Scenes spelen en fotograferen doe ik al sinds de serie ‘Familiebanden‘. Het is een manier om in één beeld meerdere lagen te tonen. Vereniging Deltametropool benaderde me voor een serie over werklocaties in Nederland. Later sloten het ministerie van Binnenlandse zaken en het ministerie van Economische zaken en Klimaat, aan bij deze opdracht.

Amsterdam, Wikkelhouse / Fiction Factory

In de serie foto’s moest duidelijk worden dat in grote anonieme werklocaties mensen werken, er producten worden gemaakt en deze onderdeel zijn van de kwaliteit van onze leefomgeving. Omdat deze plekken groeien, wordt er in het programma ‘Mooi Nederland‘ beleid gemaakt op ruimtelijk gebied. Om deze nieuwe aanpak te ondersteunen waren de verschillende partijen op zoek naar beelden op ooghoogte. We spraken af om scenes te creëren waarin het liefst verschillende lagen zichtbaar werden: het product, de mensen, het gebouw en de leefomgeving.

Eerder maakte ik het beeldessay ‘Werkt de stad?’ voor Rijnboutt. Deze serie was mede aanleiding voor deze opdracht en we gebruikten een voorbeeld uit deze serie ook om de verschillende lagen aan te wijzen.

 

Tilburg, Capi

Zutphen, Stadslogistiek

Om die laatste laag (leefomgeving) in één beeld zichtbaar te maken werd vaak lastig. Daarom maakte ik parallel aan de ‘werkscenes’ ook een serie ‘werklocaties’.

Zwolle, Wehkamp

Tilburg, Agristo

Op 29 november 2022 was er het debat: ‘Besteld’ waarin experts uit de logistiek en ruimtelijk ontwerp de rol en verschijningsvorm van logistiek opnieuw definieerden als update van het narratief ‘Nederland Distributieland’. Onder anderen Merten Nefs  lichtte daar een deel van zijn onderzoek toe: Landscapes of trade.
Zelf lichtte ik de fotoserie ‘werkscenes en werklocaties’  toe en werd bevraagd door Saskia van Stein. (zie foto onder)

Rotterdam / 29.11.2022 / Het Nieuwe instituut / Debat / Besteld / foto: vereniging Deltametropool

Vereniging Deltametropool laat een preview zien via: De doos, van binnenuit, XL werklandschappen in beeld. In maart verschijnt in het magazine De Blauwe Kamer een beeldessay van een combinatie van deze series. Daarna zal ik de serie ook publiceren op mijn eigen website.

Terugblik 2022 (5-8) Wooncollectieven

Als er een onderwerp is dat ik steeds vaker tegen kom in mijn werk, dan is het wel collectief wonen. Aan de ene kant uit noodzaak vanuit het woningtekort en tegelijk als tegenreactie op de individualisering. Jurrian Arnold van Open Kaart architecten is bekend met collectief wonen.

Hij groeide op in een woongroep en woont inmiddels ook collectief in Delft. (boven imker, beneden bellend blauwe trui)


Hij is mede-initiator geweest van de tentoonstelling ‘Collectief wonen’ waarin 10 voorbeelden worden getoond die dat allemaal anders invullen en hoe daar waarde aangegeven kan worden. Het was tof om deze waarden te vatten in ‘een scene’ van elk van deze tien verschillende locaties in Delft die op deze tentoonstelling worden getoond.

I.s.m. Ineke Hulshof, Michiel Brouwer, mede mogelijk gemaakt door Delft Design.

Eerder fotografeerde ik projecten waar collectiviteit een onderdeel is van het wonen, vaak door collectieve ruimtes en een ontwerp waarbij je elkaar makkelijker ontmoet. Voorbeelden: de Knarrenhof in Zwolle en Gouda, Space-S in Eindhoven, Geworteld wonen in Rijswijk en het eerder genoemde Kas & Co in Utrecht, allen ontworpen door Inbo.

Zwolle, Knarrenhof

Gouda, Knarrenhof

Rufus-de-Vries-Fotografie_SCENES-Space_S-02

Eindhoven, Space-S

Rijswijk, Geworteld Wonen

Utrecht, Kas & Co

De collectiviteit kan ook zitten in het gezamenlijke ontwerp maken met bewoners. De Klarenstraat is daar een goed voorbeeld van. Dit Collectief Particulier Opdrachtgeverschap brengt mensen, vooral aan de start, tot elkaar. Vaak heeft dit ook gevolgen voor de relaties onderling. Vanschagen architecten (Arjan Gooijer) was hier de architect.

Amsterdam, Klarenstraat

Amsterdam, Klarenstraat

Terugblik 2022 (4-8) Buurtbanden internationaal, driedimensionaal en in de publieke ruimte

Het is natuurlijk wel heel tof dat dit jaar in New York, in hét designmuseum Cooper Hewitt, op de tentoonstelling ‘Designing Peace’ het concept van Startblok Elzenhagen te zien is! En nog wel tot september 2023!


(foto’s Cooper Hewitt: © Dirk Verwoerd)
Wouter Veldhuis van ontwerpbureau MUST, daagde me uit om een serie buurtbanden te maken op Startblok Elzenhagen en een driedimensionale presentatie te bedenken voor de tentoonstelling. Een installatie waarin een beeld wordt gegeven van de woonplek, waar en hoe jonge vluchtelingen met een verblijfsvergunning samen leven met Nederlandse jongeren.

 

Photo © Matt Flynn, Smithsonian

Marcia Nolte voorzag de personages op de foto’s van een borduursel.

 

© Dirk Verwoerd

Via de geborduurde personages worden verbanden en relaties tussen personen op de foto’s ruimtelijk inzichtelijk gemaakt.

 

Photo © Matt Flynn, Smithsonian

Op dit moment zijn we, Wouter Veldhuis (MUST), Veerle Simons (MUST) Marcia Nolte en ik, de voorbereidingen aan het treffen voor exposities op drie plekken in Amsterdam. De Gemeente Amsterdam wil de foto’s graag tonen in de publieke ruimte. Daardoor kunnen we niet met (kwetsbare) draden werken, maar zullen de foto’s groot op bordbusters te zien zijn.

 

foto: Rufus de Vries

 

We kijken nog hoe we de verbanden tussen de bewoners mooi zichtbaar kunnen maken. Wordt vervolgt…
Kijk en lees meer via deze link. Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door  MUST, Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie en de Gemeente Amsterdam.

Terugblik 2022 (3-8) zichtbaar maken

Afgelopen jaar kwamen veel dingen, waar ik al lange tijd mee bezig ben, bij elkaar. Hierbij een serie van 8 berichten in de laatste dagen van dit jaar… Terugblik 2022 (3-8)
Hoe kan je ingewikkelde dingen zichtbaar maken en mensen hierbij betrekken? Eerder had ik samen met Open Kaart al het idee van zogenaamde pre-enactments ontwikkeld. Het is een methode waarbij we een ontwerp al spelen, nog voordat het gerealiseerd is. Het blijkt een aansprekende manier om met de betrokkenen bij een ontwerpproces aan de slag te gaan en ze letterlijk te betrekken in de de toekomstbeelden. 

Toen Open Kaart mij benaderde om een klimaatadaptatie in de polder te verbeelden,  grepen we deze casus aan om het idee van pre-enactments nog iets verder uit te bouwen. Naast dat we de toekomst gingen spelen met betrokkenen, zowel bewoners als professionals, voegden we nog iets toe. Om met de serie foto’s naderhand het hele verhaal te vertellen, zocht ik naar een manier om dit in beelden aan elkaar te koppelen. Daarbij greep ik terug op eerder vrij werk van ‘kleurenrijm’.
Dat resulteerde erin dat ik drie maanden lang rond reed in een auto vol met artikelen die met water te maken hadden. Deze laarzen, regenjassen, tuinslangen, paraplu’s en badeendjes hadden allen primaire kleuren.
De attributen gebruikten we in de foto’s om het onderwerp aan te wijzen en zo een lijn te krijgen die direct zichtbaar werd voor de kijker. 

Meer informatie over dit project is te vinden via deze link. Direct de hele fotoserie zien? Dat kan hier.
In mijn onderzoeksproject verdichtenverlichten hoop ik dit concept nog verder uit te bouwen. https://verdichtenverlichten.nl/concept/
Het ontwikkelen van pre-enactments is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De methode wordt ook beschreven en getoond in de publicatie TRANSITIES! 129 x ontwerpend onderzoek. Hier ook digitaal in te zien: (blz 61)

Terugblik 2022 (2-8) verdichten verlichten

Afgelopen jaar kwamen veel dingen, waar ik al lange tijd mee bezig ben, bij elkaar. Hierbij een serie van 8 berichten in de laatste dagen van dit jaar…

Amersfoort / Liendert / 2022

het eerste echte onderzoeksproject in Amersfoort (van mij;)). En wel in de wijken Liendert en het Hoefkwartier, waar op verschillende manieren wordt verdicht. Voor de Machinerie maakte ik een website om een plan toe te lichten en deze werd gehonoreerd. De website heet www.verdichtenverlichten.nl

Het ruimtelijk verdichten van steden is een actueel thema, dat ik graag uit diep. Zelf woonde ik lange tijd op een plek waar werd verdicht. Toen ik verhuisde kwam ik eveneens op een plek waar dit gebeurde.
In mijn werk kom ik het onderwerp regelmatig tegen, zo fotografeerde ik voor bureau Rijnboutt de wijk zijdebalen in Utrecht. Een wijk die de afgelopen 15 jaar is gerealiseerd en nu een zeer hoge dichtheid heeft.
Afgelopen zomer kwam podcastmaker Geert van de Wetering langs. Hij maakte een serie podcasts voor het 25-jarig jubileum van Stichting Archined en fietste mee door de wijken Liendert en Hoefkwartier, ondertussen spraken we over verdichting. De podcast is hier te beluisteren.

Amersfoort / Liendert / 2022

Amersfoort / het Hoefkwartier / 2022

Amersfoort / Liendert / 2022

Amersfoort / het Hoefkwartier / 2022

Amersfoort / Liendert / 2022

Amersfoort / het Hoefkwartier / 2022

Amersfoort / Liendert / 2022

Terugblik 2022 (1-8) Generatiewonen

Afgelopen jaar kwamen veel dingen, waar ik al lange tijd mee bezig ben, bij elkaar. Hierbij een serie van 8 berichten in de laatste dagen van dit jaar…
In 2003 en 2004 fotografeerde ik zes families die met meer dan twee generaties bij elkaar wonen.
In de afgelopen jaren merkte ik dat het onderwerp regelmatig terug komt in de media. Onder andere in relatie tot zorg, woningtekort en familiebanden.
Dit jaar fotografeerde ik in opdracht van twee verschillende opdrachtgevers ‘generatiewonen’. De eerste was ‘Kas & Co’ gerealiseerd door Inbo in de Utrechtse wijk Veemarkt. (zie boven)
Afgelopen zomer fotografeerde ik bij architect Wessel Jonker van Open Kaart. Hij transformeerde twee dienstwoningen op een prachtige plek tot woningen voor zijn ouders en zijn eigen gezin.

Podcast beeld & architectuur

In het kader van 25 jaar Stichting ArchiNed, fietste Geert van de Wetering met me mee door de wijken Liendert en het Hoefkwartier in Amersfoort. In de podcast staat de vraag centraal: hoe kan beeld een kritische rol spelen in het ontwerpdiscours? Ondertussen vertel ik ook over het nieuwe project ‘Verdichten verlichten’ dat ik in Amersfoort ben gestart. Beluister de podcast via: deze link

Buurtbanden in Amersfoort te zien op festival ‘We doen het samen!’

We doen het samen!
Is een festival voor burgerinitiatieven, zaterdag 25 juni in de Prodentfabriek in Amersfoort

Door het zichtbaar maken van initiatieven van actieve bewoners, kunnen we elkaar inspireren en aanmoedigen om samen te werken aan een nieuwe samenleving. Tijdens het We doen het samen! Festival willen alle partners actief burgerschap stimuleren en het succes van vele lokale initiatieven in héél Nederland laten zien en vieren.

Josephine Krikke, betrokken bij de organisatie, benaderde me om een selectie foto’s uit verschillende series Buurtbanden te exposeren. Daarnaast is er de hele dag van alles te doen. Check de website: www.wedoenhetsamen.nu