Ontwerpen, proces, brood en spelen

Wanneer mensen mij vragen wat ik doe, vertel ik sinds enige tijd dat ik qua fotografie steeds meer in de hoek van ontwerpers, architecten, en stedenbouw kom. Dat heeft verschillende oorzaken, waar ik wellicht een andere keer op in ga. Wat ik merk is dat in dit vakgebied het proces belangrijker wordt. Het proces van ontwerpen is een wezenlijk onderdeel van het eindresultaat. Even kort door de bocht; het eindresultaat is een gebouw, een wijk, een ruimtelijke oplossing e.d.

Het proces duurt vaak meerdere jaren. Het is spannend en taai tegelijk. Spannend omdat niemand van te voren weet waar het uitkomt en taai omdat er niet snel zichtbaar eindresultaat is. Tegelijk biedt het doel; het eindresultaat, vaak juist een heel helder kader waarbinnen van alles gebeurt dat interessant is en mogelijkheden biedt naar de toekomst.

Eigenlijk is de Klarenstraat daar een goed voorbeeld van. Twee jaar lang vergaderde een groep van zo’n 30 mensen bijna elke drie weken met elkaar. Uiteindelijk gingen ze wonen in een gebouw met al een geschiedenis en mét persoonlijke verhalen uit het proces. Dat proces was spannend en taai tegelijk, toch draagt juist dit proces bij aan het plezier aan het eindresultaat en de toekomst daarvan.

Daarom waardeer ik het ook zo dat de Rijksbouwmeester juist dit onderdeel bij de prijsvraag Brood en Spelen, zo goed mogelijk faciliteert vanaf het allereerste begin. En dat begin is gemaakt met vier inspiratiebijeenkomsten om agrariërs, ontwerpers, landgoedeigenaren, stedenbouwers en grondeigenaren met elkaar in contact te brengen. Boeiend om dit allereerste begin vast te leggen op vier plaatsen in Nederland: Klarenbeek, Best, Breda en Enschede.

website: Prijsvraag Brood en Spelen

   

Keicollectief

Twee dames uit Amersfoort met een goed idee:

Het Keicollectief is een plek waar we onze deelnemers een podium willen bieden. Onze ambitie met dit collectief is om een plek te creëeren waar je kunt sparren en brainstormen met andere creatieve ondernemers. Ons ideaalbeeld is dat deze digitale plek ook fysiek vorm krijgt. Een verzamelpand met ondernemers waar we elkaar inspireren en de creativiteit bruist.

Daar sluit ik me graag bij aan…
  

Stedelijke vernieuwing

 A’foort, Schuilenburg

Na 17 jaar stedelijke vernieuwing te hebben meegemaakt in Amsterdam Nieuw-West, verhuizen we naar een nieuwe woning in Amersfoort en een omgeving die naadloos aansluit bij de wijk waar we vandaan kwamen; van Slotervaart naar Schuilenburg. Flatwoningen en eengezinswoningen zijn vrij ruim gesitueerd binnen een groenstructuur (*). Het gebied is in 1964 aangewezen als woonwijk, een decennia later dan Slotervaart. De wijk Schuilenburg ligt ook langs een snelweg, de bevolkingssamenstelling vertoont opmerkelijk veel overeenkomsten. Wat echter op dit moment het meest in het oog springt in de vergelijking met Slotervaart is de eveneens groots aangepakte stadsvernieuwing. Hierbij een eerste impressie, ik hoop op een later moment nog met een uitgebreidere serie te komen waarbij de overeenkomsten expliciet naast elkaar worden gezet, daarbij zal ik ook de naast gelegen wijk Liendert meenemen. Een sobere wijk met veel groen die inmiddels met subtiele ingrepen vernieuwd is.

     A’dam Nw-West

    A’foort, Schuilenburg

Gerelateerd werk:

Beeldessay Stoelendans in De Frontlinie, bestaansonzekerheid en gentrificatie in de Creatieve Stad

45 doeken met foto’s op het August Allebéplein

 

Tentoonstelling Een betere Stad

Voor nog veel meer werk uit A’dam Nieuw-West; https://www.rufusdevries.nl/nieuw-west

 

Prijsvragen Rijksbouwmeester

Na de Prijsvragen:
A Home away from Home
Who Cares?
Is er nu de 3e prijsvraag uitgeschreven door de Rijksbouwmeester Floris Alkemade:
Brood en Spelen
De prijsvraag Brood en Spelen doet een beroep op boeren en ondernemende grondeigenaren: Ontwikkel samen met ontwerpers en anderen met vernieuwende ideeën perspectieven voor het platteland. Ook bij deze prijsvraag ben ik betrokken en zal onder andere het proces documenteren. Op 21 februari is de eerste lancering geweest en reed ik mee met de tour langs Zwolle, Arnhem, Aarle en Eindhoven. Langs provinciehuizen, een boer en een bijeenkomst met wethouders.

      

Groen Wonen

De 4e Blooming Cities heeft ten doel om toekomstige beleidsmedewerkers, planologen, architecten en overige beïnvloeders van de bebouwde omgeving te inspireren. Maandag 4 december vindt het programma Blooming Cities#4: Groen Wonen plaats in Pakhuis de Zwijger. Onder andere met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Greenport Aalsmeer wordt verkent hoe groen als een belangrijk onderdeel kan worden opgenomen in het ontwerpen en de projectontwikkeling van de wijken, de wijkinrichting en – renovatie. Mijn bijdrage is een serie foto’s die ik de afgelopen jaren maakte in Amsterdam. Hierbij een eerste impressie:

   

In ontwikkeling: Buurtbanden Noord

”Wie ken jij in je buurt doordat je bij elkaar in de buurt woont”?

Na Buurtbanden Slotervaart (2013) ben ik al enige tijd bezig met het maken van een vergelijkbare serie in Amsterdam Noord. Het betreft de buurten tegenover A’dam CS.

 

Deze buurten veranderen razend snel. De serie loopt parallel aan een cultureel antropologisch onderzoek van Linda van de KampYoga, Bingo and Prayer in Urban Regeneration Areas. Linda voert dit onderzoek uit bij de Universiteit van Amsterdam met een beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-VENI) Eerder (in 2006) werkten Linda van de Kamp en ik samen n.a.v. haar promotie onderzoek in Mozambique.

 

Buurtbanden blijkt wederom een interessante manier om een beeld te geven van een wijk, de mensen die er wonen en werken, de plekken, en de verbanden/relaties van bewoners onderling! Nu allerlei netwerken steeds meer virtueel worden, kan juist dit netwerk zichtbaar worden gemaakt omdat mensen elkaar wél ontmoeten, veelal in de (semi-) publieke ruimte.

 

Iedere keer ben ik afhankelijk van de bewoners en hun relaties. Het mooie hiervan is, dat bewoners onderdeel worden van en mee denken met de serie. Ze komen met relaties en plekken die ik niet van te voren had kunnen bedenken. Dat maakt het spannend en taai tegelijk. De foto’s creëer ik door alledaagse scenes te ‘spelen’ met de bewoners. Op die manier hoop ik realistische en gelaagde beelden te maken.

Inmiddels is het einde in zicht en hoop ik deze serie in 2018 te exposeren in de betreffende buurten. Dit project wordt ondersteund door:  Amsterdam Fonds voor de Kunst en De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek     

Woonbedrijf Eindhoven 2 keer in de prijzen.

Woonbedrijf Eindhoven is de woningcorporatie die Space-S heeft laten ontwerpen, bouwen en nu in beheer heeft. Na de foto’s te hebben gemaakt voor Space-S, benaderde ze mij of ik nog drie genomineerde projecten voor hen wilde fotograferen. Het ging om: de renovatie van Philipsdorp, Aurora en De Groene Huurders. Ook deze projecten waren genomineerd voor de Dirk Roosenbergprijs 2017. Daarvan kreeg Philipsdorp de publieksprijs.

Renovatie Philipsdorp

   

Aurora TU/e

   

De Groene Huurders

   

Space-S ontvangt Dirk Roosenburgprijs 2017

Toen vlak voor de zomer het boek DIY Klarenstraat werd gepresenteerd, kwam er na afloop van de presentatie iemand van een woningbouwcorporatie naar me toe. Hij zei; ‘het is een mooi project, maar wat zou het interessant zijn wanneer dit ook met huurders zou kunnen’.

Twee weken later werd ik benaderd door INBO Eindhoven. Ze wilden graag dat ik hun project Space-S zou fotograferen. Het bleek om een omvangrijk project te gaan van 402 woningen. De bewoners waren nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van dit wooncomplex met verschillende gebouwen, groene hofjes en daktuinen, een grote variatie aan woningtypes, gezamenlijke binnenruimtes én een heel betrokken groep bewoners. Die ook zelf aan de slag konden met de indeling en uiteindelijke afbouw van hun appartementen.

Ik ben er van onder de indruk; mét (sociale) huurders, een factor 10 groter dan de Klarenstraat en ook nog eens op een aantrekkelijke plek in Eindhoven: Strijp-S. Dat vindt ook de jury, Space-S laat, net als de Klarenstraat, zien hoe de rol van de architect en stedenbouwkundige verandert. Die werken steeds meer samen met de bewoners.

Dit project is om nog veel meer redenen interessant dan ik nu kan laten zien en beschrijven. Hierbij de felicitaties aan zowel de bewoners, architect INBO en opdrachtgever; Woonbedrijf.

           

Winnaars prijsvraag Who Cares?

Afgelopen donderdag (26.10.17) zijn de winnaars bekend gemaakt van de Prijsvraag Who Cares? uitgeschreven door de Rijksbouwmeester.
174 teams stuurden ideeën in op de vraag naar innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning;
nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken.

    

Indrukwekkend om te zien waar deze teams uit waren samengesteld. Architecten, veertien verschillende disciplines uit de zorg, woningbouwcorporaties, social designers, pensioenfondsen e.d. Tof deze mensen mensen eerst te voeden met foto-impressies uit de vier verschillende wijken in Nederland.
  
En vervolgens vast te leggen hoe al deze inzendingen werden beoordeeld. De 6-koppige jury bestond uit zowel mensen uit de ontwerp- als de zorg wereld, aangevuld met steeds 2 locale juryleden per stad.
 
Na de eerste beoordelingsronde in april ‘17 bleven er twintig teams over.
  
In oktober volgde de 2e ronde. Op de groepsfoto zien we de uiteindelijke winnende teams + de runner-ups + de 2 teams die een eervolle vermelding ontvingen + de jury.
   
Tijdens de Dutch Design Week is er een tentoonstelling te zien van deze prijsvraag in het TAC-gebouw.
 
Tevens werd er tijdens de bekendmaking een magazine uitgedeeld met o.a de plannen, impressies, columns e.d.
  
En nu verder
Juryvoorzitter Floris van Alkemade: ‘ Wij waken over de plannen en gaan de wethouders erop aanspreken dat de plannen worden gerealiseerd. De gemeenten zijn nu aan zet. Uitvoering van de plannen levert voorbeeldprojecten op van de toekomstbestendige wijken, die overal in Nederland partijen kunnen inspireren.
  
Ontwerpen gebaseerd op nieuwe combinaties van zelfredzaamheid en solidariteit’. ‘Want’, voegt hij toe, ‘het gaat ons ook om het verdiepen van een ontwerp cultuur gericht op maatschappelijke vragen. Wij presenteren de winnaars van de prijsvraag niet voor niets op de Dutch Design Week in Eindhoven’.
Dit alles heb ik kunnen fotograferen in nauwe samenwerking met Rutger Oolbekkink en Coen Hermans.

Prijsvraag Who Cares? op de Dutch Design Week 2017

Vorig jaar rond deze tijd werd ik door de Rijksbouwmeester op pad gestuurd om vier wijken in Nederland te portretteren. Aanleiding: de Prijsvraag Who Cares? Een prachtige opdracht, maar wat zeker net zo mooi was, was het vervolg documenteren; de presentatie aan en van deelnemers, de jury, o.l.v. Floris van Alkemade op locatie en de keuze van de uiteindelijk winnaars. Wie dat zijn, wordt donderdag (26.10.17) bekend gemaakt. Maar de Dutch Design Week is inmiddels gestart en daar is nu al een mooi overzicht te zien van de 20 teams in de vier steden. Hierbij alvast een korte impressie van het proces…
Organisatie: Rutger Oolbekkink / INBO / Nederlandwordtanders / Rijksbouwmeester

presentatie prijsvraag in Almere 18.01.2017

   

jury 1e ronde in Almere en Groningen 05.04.2017

      

jury 1e ronde in Rotterdam en Sittard 10.04.2017

     

bekendmaking 1e ronde in Rotterdam theater Zuidplein 08.05.2017

 

jury laatste 20 inzendingen, beoordeling in Amersfoort 11.10.2017

 

bekendmaking winnaars donderdag 26 oktober tijdens de Dutch Designweek in Eindhoven. Expo met 20 inzendingen al vanaf vandaag te zien op de Dutch Designweek.