Slide Slide Rufus de Vries Fotografie_ONDERZOEK_Schetsen_06 Slide Slide Slide Slide Slide Slide

Onderzoek

Wil je echt een onderwerp leren kennen, dan zal je het moeten onderzoeken. Anders kan je niet anders dan op je vooroordeel afgaan.
Door onderzoek leer ik mijn onderwerp van meerdere kanten te bekijken en kan ik een betere keuze maken hoe het in beeld te brengen. Door onderzoek leer ik nieuwe verbanden te leggen. Door onderzoek kan ik experimenteren en nieuwe vormen uitproberen. Kortom:
door onderzoek ontstaat verdieping en een eigen manier van verbeelden.

Voorbeelden daarvan: de series buurtbanden, waar ik eerst het gebied doorkruis en eindeloos veel koffie drink om de buurt en de mensen te leren kennen, de verbanden te zien en een verhaal probeer te laten zien. Andere voorbeelden: Kleurenrijm, pre-enactments, groen in de stad.

Onderzoek kan ook in opdracht en gaat in het ideale geval vooraf aan het maken van scenes en verhalen. Mooie voorbeelden daarvan: opdrachten voor Stad-forum zoals ’stadsparken en regiobanden’. Andere voorbeelden in opdracht van Rijnboutt ‘werkt de stad?’ of ‘van ring naar park’.
Ontwerpend onderzoek: door het onderwerp te onderzoeken door het te documenteren, te overleggen met ontwerpers, de ideeën te schetsen. Mooi voorbeeld: Klimaatadaptatie zichtbaar maken.
Voor alle voorbeelden van onderzoek, klik op ‘meer voorbeelden