Open Kaart (4a-5)

Door in Blog op september 10, 2018

    

Het jonge architectenbureau Open Kaart benaderde me  n.a.v. het boek Klarenstraat. De Klarenstraat liet o.a. de meerwaarde zien van betrokkenheid van bewoners in samenspraak met de architect. Arjan Gooijer van Vanschagen Architecten was hier de spil in bij de Klarenstraat.

Dit concept (betrekken gebruikers bij ontwerpen) passen de mannen en vrouw van Open Kaart ook toe in hun benadering van opdrachten. Een mooi voorbeeld is hun opdracht voor de Stichting Vluchtelingen in de Knel in Eindhoven. Met beperkte ingrepen is binnen de bestaande kaders ruimte gegeven aan een complex programma.  Niet voor bewoners, maar de gebruikers van de ruimte; vluchtelingen, medewerkers en vrijwilligers.