Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide

Werkscenes

Vereniging Deltametropool benaderde me voor een serie over werklocaties in Nederland. Later sloten het ministerie van Binnenlandse zaken en het ministerie van Economische zaken en Klimaat, aan bij deze opdracht.

In de serie foto’s moest duidelijk worden dat in grote anonieme werklocaties mensen werken, er producten worden gemaakt en deze onderdeel zijn van de kwaliteit van onze leefomgeving. Omdat deze plekken groeien, wordt er in het programma ‘Mooi Nederland‘ beleid gemaakt op ruimtelijk gebied. Om deze nieuwe aanpak te ondersteunen waren de verschillende partijen op zoek naar beelden op ooghoogte. We spraken af om scenes te creëren waarin het liefst verschillende lagen zichtbaar werden: het product, de mensen, het gebouw en de leefomgeving.

Eerder maakte ik het beeldessay ‘Werkt de stad?’ voor Rijnboutt. Deze serie was mede aanleiding voor deze opdracht en we gebruikten een voorbeeld uit deze serie ook om de verschillende lagen aan te wijzen.