Slide Rufus de Vries Fotografie_VERHALEN_Meeleven_01 Slide Slide

Meeleven

Aanleiding: Afstudeerproject aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst. (Den Haag)

Opdracht: Stel jezelf een opdracht. Maak werk. Stel dit ten toon aan het eind van het cursus jaar. (tijd: 5 maanden / 2002)
Tien jaar later (2012) heb ik het gezin en de inmiddels volwassen broers wederom benaderd met het verzoek een vervolg te maken.

Concept: Documentaire fotografie. Onderwerp: een gezin met twee jongste zonen met het syndroom van Down. Intro van de brief waarmee ik hen benaderde: ‘ U benader ik, door de warmte die uw gezin naar mij uitstraalde, maar ook het gegeven dat u op latere leeftijd nog twee kinderen heeft gekregen met het Syndroom van Down. Verder omdat u hen opvoedt met een Bijbelse visie en u zo ook in het leven staat.

Uitvoering: Een publicatie in de vorm van een boekje. Daarin een serie van 35 foto’s en een tweedelig interview met de moeder van het gezin aan het begin en slot. Citaten uit dit gesprek werden soms naast de foto’s geplaatst.
Tentoonstelling voor eindejaars studenten.
Door NRCHandelsblad werd ik n.a.v. de eindejaarstentoonstelling benaderd voor een publicatie in het M-Magazine
Tien jaar later: Publicatie in het Reformatorisch Dagblad