Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide

Veelvormige stedelijkheid

Amsterdam is een meerkernige stad aan het worden. Zowel mentaal als beleidsmatig heeft Amsterdam het afgelopen decennium een verschuiving meegemaakt: van een concentrische stad met een historische kern naar een stad met verschillende gebieden die zich ontwikkelen tot complete stedelijke gebieden met een eigen karakter. In opdracht van de Gemeente Amsterdam ging ik in de lente van 2023 op zoek naar die veelvormigheid en eigenheid. Na een eerste ruime ‘scan van de stad’ (zie illustratie laatste foto van de serie), maakten we een selectie om die plekken vervolgens verder uit te werken. Dit leidde tot een mengeling van geënsceneerde straatbeelden, toevallige gebeurtenissen, en alledaagse taferelen die de stedelijkheid en dynamiek in de stadsdelen illustreert.

De complete serie was in de zomer van 2023 te zien in Arcam (architectuurcentrum van Amsterdam) De beelden dragen bij aan de visie die de Gemeente Amsterdam o.a. heeft verwoord in haar Omgevingsvisie 2050.