Woensdagavond 3 oktober is een avond over ‘ontmoeten’ in de wijk Schuilenburg/Randenbroek, georganiseerd door de Burenhulpdienst. Bewoners gaan met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Ik geef die avond een lezing (kijking) over mijn ervaring met ontmoetingsplekken n.a.v. de series Buurtbanden.

Start:      18:00uur (met maaltijd) Einde:    21:00 uur Locatie: Het Klokhuis, Weberstraat 2 in Amersfoort (Opgeven via burenhulpdienst@outlook.com)

 

 

 

Read more Reacties uitgeschakeld voor Kijking in Schuilenburg / Randenbroek
“Denk maar aan enorme maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, wateragenda, woningbouw, het milieu, maar ook aan sociale vraagstukken rondom eenzaamheid, veiligheid en maatschappelijke cohesie.” Daar liggen allemaal taken voor de ontwerpers. “Ontwerpen is veel meer dan alleen mooie vormgeving;

het is een manier van kijken en denken.”  

Het adviesorgaan ziet graag dat het ministerie van OCW het voortouw neemt. De raad adviseert onder meer ‘de bestaande infrastructuur te versterken, ontwerponderzoek te stimuleren, de in- en doorstroom van startend talent te ondersteunen en beter voor (ontwerp)archieven te zorgen’.

Ook moeten vraag en aanbod beter met elkaar in balans worden gebracht. Het is verder van groot belang dat de sector de ruimte krijgt om te experimenteren en zich artistiek te ontwikkelen.

Read more Reacties uitgeschakeld voor Wauw, het wordt letterlijk gevraagd..!

Impressie van de foto-expositie van Buurtbanden Amsterdam Noord in de Gele Pomp op zaterdag 21 juli. Linda van de Kamp vertelde over haar onderzoek en Josine Timmer begeleidde de workshop voor kinderen.    

Read more Reacties uitgeschakeld voor De Gele Pomp

Zaterdag 21 juli 2018

is de foto-expositie Buurtbanden Amsterdam Noord te zien in: De Gele Pomp / Nieuwe Leeuwarderweg 16 te Amsterdam

Er zijn op twee tijden workshops voor kinderen en een presentatie voor ouders 11:30uur-13:00uur 15:30uur-17:00uur

11:00uur -17:00uur zijn de foto’s buiten te bekijken.

De workshops voor kinderen worden verzorgd door Noordje(.nl) Cultureel antropoloog Linda van de Kamp vertelt over haar onderzoek in Oud-Noord. Zelf zal ik ook aanwezig zijn en de foto’s en werkwijze toelichten.

  

Read more Reacties uitgeschakeld voor Buurtbanden in de Gele Pomp, speciaal voor ouders met kinderen.

A-Lab is een broedplaats die ruimte geeft aan freelancers, kleine bedrijven en stichtingen. A-Lab faciliteert in het living lab creatieve experimenten; crossovers tussen Members binnen en buiten de community waarbij het experiment tussen creativiteit, innovatie en maatschappelijke relevantie centraal staat.

van 19 juni tot 19 juli is hier de expositie Buurtbanden Amsterdam Noord te zien. Mocht je niet uit Noord komen, pak de pont vanaf A’dam CS en je bent er in een paar minuten. Bij A-Lab kan je trouwens ook lekkere koffie drinken bij The Coffee Virus.

Zaterdagmiddag 23 juni zijn cultureel antropoloog Linda van de Kamp en ik aanwezig en houden we om 15:00uur een presentatie. De expositie is ook onderdeel van het festival ‘WeMake the City‘.

   

Read more Reacties uitgeschakeld voor Expositie Buurtbanden Amsterdam Noord te zien in A-Lab

 

Zo dat is toch wel gaaf hoor. Je werkt tijden aan een project, de afgelopen weken full-time aan de presentatie daarvan en dan komen zoveel mensen! Het liep zoals ik hoopte en ik zag mensen genieten.

  

Op een hele warme vrijdagmiddag komen om 16:15uur de eerste mensen binnen. Een moment maak ik mij nog zorgen, maar al vrij snel vult de ruimte zich. Om 16:45uur is het zo vol dat we besluiten te starten. Het sein wordt gegeven door Rutger Lemm, die het programma host, aan de dirigent van het Overhoekskoor, die het vervolgens weer doorgeeft aan de accordeonist. En ja, het werkt! Als een flash-mop voegen de andere leden uit het Overhoekskoor zich bij de accordeonist en vormen een halve cirkel midden in de expositie. Het hele publiek is inmiddels gericht op het koor en de bewoners uit Overhoeks zingen twee liederen.

 

Dan neemt Rutger Lemm het woord, vanaf twee gymzaalbankjes die als podium fungeren. Hij introduceert zichzelf en vertelt hoe ik hem benaderde naar aanleiding van een opiniestuk in een landelijke krant over zijn buurt in Amsterdam-Noord. Daarin beschreef hij zijn  ervaringen met buurtbewoners in de Vogelbuurt en hoe hij hen daardoor beter begrijpt. Dit illustreert hij tegelijk met een paar grappige anekdotes uit zijn eigen straat.

 

Dan word ik het podium opgeroepen en middels vragen van Rutger licht ik mijn werk toe, de aanpak en de samenwerking met cultureel antropoloog Linda van de Kamp. Het blijkt een toegankelijke manier te zijn om mijn manier van werken te illustreren en ik krijg de mogelijkheid om uit te leggen dat locatie en relatie de spil vormen in deze serie. Door registratiecreatie en presentatie krijg ik de mogelijkheid om een netwerk zichtbaar te maken dat aan elkaar wordt geschakeld via personen uit een afgebakende buurt. Registratie: door het documentaire karakter en het terloops fotograferen van een moment van ontmoeting, waarin ook vaak de stedenbouwkundige context wordt meegenomen. Creatie: door de uitvoerige voorbereiding, kiezen van de locatie en relatie, het (deels) ensceneren en middels licht, standpunt, compositie en gekozen moment(en) een beeld neer te zetten dat daardoor veel meer mogelijkheden biedt om de gelaagdheid te laten zien van het onderwerp. Het kiezen van meerdere momenten in toch één beeld moet ik op verzoek van Rutger toelichten. Ik leg uit dat ik een standpunt bepaal en dat er gedurende de fotosessie meerdere dingen op verschillende momenten in het beeld gebeuren. Middels beeldbewerking achteraf, kan ik daardoor bijvoorbeeld een voorbijganger met een rolkoffer, toevoegen aan het andere moment waarop de hoofdpersonen zich goed tot elkaar verhouden. Het biedt mij de mogelijkheid om een extra laag  (in dit voorbeeld het opkomend toerisme in Noord) subtiel aan te zetten. Presentatie door te kiezen om te starten met een expositie op locatie. In dit geval buurthuis De Meeuw, later volgen ander locaties waar we ook ander publiek verwachten. Het biedt in de eerste plaats de bewoners van het afgebakende gebied een toegankelijke manier om het werk te bekijken. Door een bijlage op A4 met tekeningetjes worden de foto’s uit de serie toegelicht en zijn de schakelpersonen in de tekeningetjes rood gekleurd en daardoor in de geëxposeerde foto’s te traceren. Op die manier wordt het schakelconcept helder, zonder toelichting.

  

De opening op vrijdag en nog enkele momenten op de andere expositielocaties biedt een perfect podium voor de bevindingen uit het cultureel antropologisch onderzoek van Linda van de Kamp die gedurende drie jaar onderzoek deed in Noord. En dat podium nam Linda vrijdag dan ook om in een betoog middels drie punten haar conclusies tot op heden te verwoorden. Op basis van haar onderzoek pleit Linda ervoor dat er in renovatieplannen voor buurten meer gekeken wordt naar de geschiedenis van de mensen die er wonen en dat projecten aansluiten bij de initiatieven en netwerken die er al zijn. En uiteraard maakte zij haar bevindingen concreet door ook drie foto’s uit de serie aan te wijzen waarin zichtbaar wordt wat zij bedoelt. Kortom, de opening was het ideale moment waarin onze samenwerking tot een climax kwam. Twee jaar werkten we parallel en hielden we zeer nauw contact. Het was een feest om zo veel mensen uit de serie op de opening te zien in een mooie mix van mensen uit allerlei netwerken die Linda en ik hadden uitgenodigd. Naast het Overhoekskoor, buurtbewoner en schrijver Rutger Lemm, zorgden Maryam en Roekija uit de serie, samen met andere dames van de Koekoeksclub voor heerlijke hapjes. Nancy en Nicole van Buurthuis de Meeuw zorgden voor verkoeling door iedereen te voorzien van drinken. Rond 18:45uur vertrokken de laatste bezoekers en bleven Linda en ik met onze geduldige echtgenoten en kinderen over om ons over te geven aan een grote zak friet met een koud biertje in de koelte van de tuin van Linda in Amsterdam-Noord.

 


Wil je de expositie ook zien of ben je enthousiast en wil je andere mensen er op attenderen? Leuk! Zie voor alle mogelijkheden het bericht hieronder. Mocht je met een groep graag het verhaal van Linda en mij horen, neem dan contact op, dan kijken we wat mogelijk is.

(foto’s: Naomi de Vries, Peggy van Schijndel, Doke Hoekstra, Annette de Vries, Rufus de Vries)

 

 

Read more Reacties uitgeschakeld voor Vliegende start opening expositie Buurtbanden Noord

Locaties & data A’dam Noord:

Expositie:

De Meeuw Motorwal 300 25 mei t/m 15 juni Opening: 25 mei – 16:30uur Open Atelier Route Noord 26 en 27 mei / 12-18 uur

A-Lab Overhoeksplein 2 19 juni t/m 19 juli Festival ‘WeMake the City’ 20 t/m 24 juni www.wemakethe.city/nl/buurtbanden-noord

WORKSHOPS voor kinderen en volwassen De Gele Pomp Nieuwe Leeuwarderweg 16 Zaterdag 21 juli 11:30uur-13:00uur 15:30-17:00uur

Meer info, zie eerdere post: in ontwikkeling…

 

Read more Reacties uitgeschakeld voor Foto-expositie Buurtbanden Noord

”Wie ken jij in je buurt doordat je bij elkaar in de buurt woont”?

Na Buurtbanden Slotervaart (2013) ben ik al enige tijd bezig met het maken van een vergelijkbare serie in Amsterdam Noord. Het betreft de buurten tegenover A’dam CS.

 

Deze buurten veranderen razend snel. De serie loopt parallel aan een cultureel antropologisch onderzoek van Linda van de KampYoga, Bingo and Prayer in Urban Regeneration Areas. Linda voert dit onderzoek uit bij de Universiteit van Amsterdam met een beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-VENI) Eerder (in 2006) werkten Linda van de Kamp en ik samen n.a.v. haar promotie onderzoek in Mozambique.

 

Buurtbanden blijkt wederom een interessante manier om een beeld te geven van een wijk, de mensen die er wonen en werken, de plekken, en de verbanden/relaties van bewoners onderling! Nu allerlei netwerken steeds meer virtueel worden, kan juist dit netwerk zichtbaar worden gemaakt omdat mensen elkaar wél ontmoeten, veelal in de (semi-) publieke ruimte.

 

Iedere keer ben ik afhankelijk van de bewoners en hun relaties. Het mooie hiervan is, dat bewoners onderdeel worden van en mee denken met de serie. Ze komen met relaties en plekken die ik niet van te voren had kunnen bedenken. Dat maakt het spannend en taai tegelijk. De foto’s creëer ik door alledaagse scenes te ‘spelen’ met de bewoners. Op die manier hoop ik realistische en gelaagde beelden te maken.

Inmiddels is het einde in zicht en hoop ik deze serie in 2018 te exposeren in de betreffende buurten. Dit project wordt ondersteund door:  Amsterdam Fonds voor de Kunst en De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek     

Read more Reacties uitgeschakeld voor In ontwikkeling: Buurtbanden Noord

Bestaansonzekerheid en gentrificatie in de Creatieve Stad.

Dit dossier stelde Roel Griffioen samen en is sinds kort verkrijgbaar.

   

Sinds ‘The Rise of the Creative Class’ van Richard Florida (2002) worden creatievelingen en broedplaatsen op grote schaal ingezet bij de revitalisering van wijken en gebieden. Roel Griffioen plaatste aan de hand van projecten en zijn ervaringen in Amsterdam Nieuw-West echter kritische kanttekeningen bij het doel en de effecten van deze strategie.

Dat deed hij met zijn artikel: De creatieve klasse als vreemdelingen legioen. Het werd gepubliceerd op Rekto:Verso en via de Correspondent verscheen het artikel onder de titel: Hoe de broedplaats een surrogaat voor echte stedelijke ontwikkeling werd.

Ik herkende veel in de observaties van Roel en raakte zelf concreet betrokken bij een bouwproject waarbij creativelingen werden ingezet om het braakliggende terrein voor een toekomstig appartementencomplex alvast te ‘ontginnen’.

Op dat moment heb ik contact met Roel gezocht. Het leidde uiteindelijk tot een samenwerking in de vorm van een beeldessay Stoelendans over de ingrijpende veranderingen die Slotervaart momenteel ondergaat. Het essay met 12 foto’s is te zien in het boek.

     

Afgelopen zomer schreef Griffioen voor De Correspondent een reeks artikelen over de normalisering van bestaansonzekerheid door de opkomst van tijdelijk werk en de afbouw van de voorzieningen van de welvaartsstaat. En eerder schreef hij dus over onder andere over de rol van creatieven in gentrificatieprocessen en met Abel Heijkamp over de woningmarkt.

Die essays zijn nu in bewerkte vorm opgenomen in een eerder genoemde boek met de titel: Frontlinie: Bestaansonzekerheid en gentrificatie in de Creatieve Stad.

Het boek is een bundeling van teksten waarin hij samen met andere auteurs probeert een brug te slaan tussen deze verschillende onderwerpen. Hoe manifesteren zich de toenemende bestaansonzekerheid en ongelijkheid in de stad? Waarom wordt de stad steeds duurder? Wie zijn de winnaars in de slag om de stad en wie de verliezers? Waar wonen in de duurder wordende stad de studenten, kunstenaars, draaideurstagiaires, baanstapelaars en de werkende armen? Of de werklozen en vluchtelingen? En onder welke voorwaarden?Als je benieuwd bent, kan je op Frontlinie.org het boek bestellen of de afzonderlijke hoofstukken downloaden.

Dinsdagavond 23 mei 2017 is Griffioen een van de sprekers in Pakhuis de Zwijger in een debat over precarisering: de groeiende en steeds normalere bestaansonzekerheid die mensen uit alle klassen raakt.

Read more Reacties uitgeschakeld voor De Frontlinie

Twee jaar geleden belde sportschool Palestra, of ik ook foto’s maak van sportscholen. Zeker. Ze hadden me gevonden via Google, ik was de dichtstbijzijnde fotograaf in de buurt. We spraken af dat ze in natura betaalden. Drie weken geleden dan eindelijk de intake voor een jaar sporten. Deze week week de zg. ‘Palestra check’.

   

 

Read more Reacties uitgeschakeld voor Scenes in een sportschool